logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku

Menu podmiotowe

Godziny urzędowania
O firmie
Organy spółki

Menu przedmiotowe

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Status prawny
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Zgłaszanie awarii
Jakość wody
Twardość wody
Projekt „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia
Informacje bieżące
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2020
Procedura przyłączenia do sieci
Cennik usług
Do pobrania

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [157349]